Politika privatnosti

Dobro došli na sajt „Baždar“ koji se nalazi na internet adresi https://bazdar.rs/ (u daljem tekstu Veb-sajt).

BAŽDAR DOO sa sedištem u ulici Miletićeva broj 24 u Zrenjanin, PIB: 100652779 Matični broj: 08643920, koji je vlasnik veb-sajta „Baždar“ – obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Svrha ove Politike o privatnosti je da Vas informiše na koji način prikupljamo, obrađujemo, koristimo, čuvamo i štitimo Vaše podatke o ličnosti, kao i da Vas informiše o pravima koja imate u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Posećivanjem Veb-sajta i korišćenjem usluga na njemu potvrđujete da ste pročitali i razumeli Politiku privatnosti.

Podaci o ličnosti se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa propisima Republike Srbije.

Politikom privatnosti utvrđena su pravila i uslovi koje pratimo kako bismo zaštitili privatnost naših korisnika. Zaštita privatnosti svakog lica nam je prioritet, zato preduzimamo sve neophodne mere kako bismo obezbedili puno poštovanje zakonskih propisa. 

Zadržavamo pravo izmene ove Politike privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo:

Prilikom naručivanja proizvoda putem Veb-sajta prikupljamo Vaše sledeće podatke:

-Ime i prezime
-Adresa na koju će biti poslati proizvodi
-Broj telefona
-Email adresa

Prilikom pristupa Sajtu možemo prikupiti sledeće podatke:

-IP adresa
-Podaci o lokaciji korisnika
-Ime internet provajdera korisnika
-Verzija pretraživača korisnika
-Operativni sistem uređaja korisnika
-Veb-sajt koji korisnik koristi da bi posetio naš veb-sajt
-Internet stranice koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama
-Ukoliko je to u datoj situaciji primenjivo – sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do naše internet stranice.

Kao i sve druge podatke o ličnosti koje nam korisnici direktno dostave u komunikaciji sa nama. 

Pravni osnov i svrha obrade:

Podatke o ličnosti korisnika obrađujemo na osnovu sledećih pravnih osnova:

  1. Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preuzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, a u svrhe kreiranja porudžbine, slanja mejla kojim potvrđujemo Vašu porudžbinu, zaključenja ugovora o prodaji i izvršenja ovog ugovora – odnosno realizacije isporuke, naplate cene i troškova, kao i prijema i rešavanja reklamacije i dr. 
  2. Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa, a u svrhe ostvarivanja boljeg korisničkog iskustva, uključujući pružanje personalizovanih usluga i sadržaja, kao i unapređenja Veb-sajta i usluga i bezbednosti trgovine.
  3. Obrada je neophodna u cilju poštovanja naših obaveza koje su propisane zakonom, kao što je obaveza u slučaju vođenja evidencije o reklamacijama propisana Zakonom o zaštiti potrošača i drugih obaveza propisanih zakonom.

Pristanak korisnika je potreban u bilo koje druge svrhe, te ćemo tad i u tom smislu, u skladu sa propisima, ukoliko bude bilo potrebe za tim tražiti Vaš izričit pristanak.
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Radi izvršavanja svrha navedenih u ovoj Politici o privatnosti pristup Vašim podacima o ličnosti može imati i kurirska služba koja vrši dostavu poručenih proizvoda, IT podrška – hosting kompanija, kao i marketinška agencija sa kojima sarađujemo, koje su ugovorom obavezane da poštuju uslove i pravila o obradi podataka o ličnosti koji su propisani ovom Politikom o privatnosti.

U slučajevima koji su propisani zakonom, na zahtev nadležnog organa ili u vezi sa sudskim postupkom Vaše podatke možemo otkriti trećim licima. 

Zaštita podataka:

Vaše podatke čuvamo sve dok je to neophodno da bi ispunili svrhe koje su opisane u ovoj Politici o privatnosti, a u skladu sa načelima minimizacije podataka i ograničenja čuvanja.
Konkretno Vaše podatke o ličnosti čuvamo dok ne zatražite njihovo brisanje.
Vaše podatke možemo čuvati duže od toga u slučaju da postoji zakonska obaveza ili ukoliko je to potrebno zbog postupka pred sudom ili drugim državnim organom, dokle god je to neophodno, kako bismo zaštitili svoja prava i interese.
Za više informacija o uslovima čuvanja podataka u vezi sa određenim ličnim podacima, kontaktirajte nas na e-mail adresu bazdar.autooprema@gmail.com .

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Iz razloga što se server na kome su skladišteni podaci nalazi u SR Nemačkoj, vršimo transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u SR Nemačku. (SR Nemačka se nalazi na listi država u kojima se smatra da je obezbeđen primeren nivo zaštite podataka o ličnosti određenih Odlukom Vlade.)

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje i ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluga;
Pravo na prigovor;

Možete odbiti da dostavite svoje podatke, ali u tom slučaju nećete biti u mogućnosti da poručite željene proizvode ili ostvarite druga prava.

Vaša prava možete ostvariti kontaktiranjem Baždar doo na sledeće načine: Miletićeva 24, Zrenjanin, bazdar.autooprema@gmail.com, 023/540136.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Obaveze korisnika

Korišćenjem Veb-sajta i davanjem Vaših podataka o ličnosti, potvrđujete da ste dužni da dostavite svoje stvarne, tačne i potpune podatke. Takođe, Vaša je obaveza da nas obavestite o bilo kakvim promenama u Vašim podacima kako bismo mogli da izvršimo dostavu na odgovarajuću adresu.

Ukoliko se utvrdi da ste prekršili svoje obaveze ili ukoliko osnovano sumnjamo da su informacije koje ste dali lažne ili nepotpune ili na bilo koji način suprotne važećem zakonu ili ovoj Politici o privatnosti, zadržavamo pravo da odbijemo Vašu porudžbinu. U tom slučaju nemate pravo na bilo kakvu nadoknadu.

Linkovi

Na Veb-sajtu se mogu nalazi linkovi ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovom Politikom. Ukoliko pristupate drugim internet stranicama imajte u vidu da te internet stranice mogu da prikupljaju informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti. U tom slučaju ne snosimo odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

Na stranici Politika o kolačićama se možete informisati o upotrebi „kolačića“ (cookies) na ovom Veb-sajtu.